“Saya rasa ini menetapkan piawaian yang tidak adil untuk sesi temuramah selama 4 minit,” kata Reynolds di Twitter.